Tôi muốn nhận thêm khảo sát

Chúng tôi rất mừng khi bạn thích tham gia khảo sát YouGov!

Chúng tôi không thể đảm bảo số lượng khảo sát mà bạn sẽ nhận được trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Số lượng - và chủ đề - của các khảo sát được gửi đến sẽ dao động tùy thuộc vào số lượng dự án nghiên cứu đang hoạt động chúng tôi trong một ngày nhất định và quan trọng nhất là phương pháp lấy mẫu ngẫu nhiên và đại diện của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ luôn cố gắng tuân thủ tùy chọn của bạn trên trang Tài khoản của trang web. Bạn có thể thay đổi các tùy chọn này bất kỳ lúc nào. 

Bài viết này có hữu ích không?
52164 trên 61599 thấy hữu ích

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.

Các bài viết trong mục này